ผลการประกวด SSK1 Awards สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปี 2563
ที่ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแบบบูรณาการ
จำนวน
1 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 42
2 เมืองพระธาตุเรืองรอง 16
3 เมืองศรีลำดวน 17
4 เมืองสวนสมเด็จ 17
5 เมืองหลวงพ่อโต 14
6 ยางชุมน้อย 15
7 กลางกันทรารมย์ 17
8 ทักษิณกันทรารมย์ 10
9 ฟากมูลกันทรารมย์ 27
10 มิตรภาพกันทรารมย์ 15
11 น้ำเกลี้ยง 12
12 บูรพาโนนคูณ 18
13 ประจิมโนนคูณ 15
14 วังหิน ๑ 7
15 วังหิน ๒ 16
16 พยุห์ 26
รวม 284