การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กลุ่มสวนสมเด็จ
กิจกรรมการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) (ชั้น อนุบาล)
กลุ่มสาระปฐมวัย สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายอาณกร ทัดเทียม นางพนมพร สุนทรวิทย์ แก้ไข
2 เด็กหญิงดรัลพร แนบเนียม นางอุไร กงแก้ว แก้ไข
3 เด็กหญิงประทุมมา รักชาติ นางอัจฉรา เบ็ญเจิด แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]