การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหัวเหล่า กลุ่มประจิมฯ
กิจกรรมการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) (ชั้น อนุบาล)
กลุ่มสาระปฐมวัย สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 แก้ไข
2 เด็กชายพีรายุ แก้วดวงศรี นางสาววรัญญา วงษา แก้ไข
3 เด็กหญิงณัฐชา มิ่งสายทอง นางกัลยา คำสิงห์ แก้ไข
4 เด็กหญิงณัฐวรรณ พวงจำปา นางสาววรัญญา วงษา แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]