การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง กลุ่มวห.1
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ (ทีม 3 คน) (ชั้น อนุบาล)
กลุ่มสาระปฐมวัย สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงมัณทนา ไกยะฝ่าย นางสาวนันทนา เรืองศรี แก้ไข
2 เด็กหญิงผกากาญจน์ นางนะเรศร์ ทรจ้กร์ แก้ไข
3 เด็กหญิงวรินดา แก้วคำ นายสมศักดิ์ ทรจักร์ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]