การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านสะพุง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ชั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-นักบินน้อย สมัครได้ไม่เกิน 2 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายนพรัตน์ ทวีรัก นายณัฐชยุตม์ ลาลุน แก้ไข
2 เด็กชายเอกชัย โสนาง นายณัฐชยุตม์ ลาลุน แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]