การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา กลุ่มมิตรภาพ
กิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมัครได้ไม่เกิน 2 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายสภารมย์ หลักพันธ์ นางดอกไม้ สมภาวะ แก้ไข
2 เด็กหญิงมะลิวรรณ ชิณวงศ์ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]