การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง กลุ่มหลวงพ่อโต
กิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมัครได้ไม่เกิน 2 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายพูนทรัพย์ พันธ์สุข นางสาววาริณี เอี่ยมสุข แก้ไข
2 เด็กหญิงเกษมณี กาประสิทธิ์ นางลัดดาวัลย์ กาบบัว แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]