การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน กลุ่มฟากมูลฯ
กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระศิลปะ - ทัศนศิลป์ สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายศุภชัย เวียงคำ นายวัชระ วงศ์เจริญ แก้ไข
2 นายอาดุลย์ อุลหัสสา นายวัชระ วงศ์เจริญ แก้ไข
3 เด็กชายธีรยุทธ์ สุราวุธ นายวัชระ วงศ์เจริญ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]