การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านจิกกะลา กลุ่มทักษิณฯ
กิจกรรมการแข่งขันขลุ่ยเพียงออ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี สมัครได้ไม่เกิน 1 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายจิระพงษ์ ท่อนทอง นายนาวิน สีหาบุตร แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]