การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน กลุ่มยางชุมฯ
กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายจิตติกร สอนทวี นางสาวรำพันธ์ มณีวงษ์ แก้ไข
2 เด็กชายคมสันต์ วรงค์ นางนภัสวรรณ กองแก้ว แก้ไข
3 เด็กชายชัยภัทร มณีวงษ์ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]