การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านแก้ง กลุ่มยางชุมฯ
กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายสุวรรณ โครพ นายวัฒนา บุษบงก์ แก้ไข
2 เด็กชายธนนันท์ อินทะเสน นายบัวผัน โครพ แก้ไข
3 เด็กชายญาณวิทย์ พิเคราะห์ นางจรรยา จักรวรรณพร แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]