การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน กลุ่มยางชุมฯ
กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายพสิษฐ์ แก้วศรีจันทร์ นางสาวจันทิรา จำปาเรือง แก้ไข
2 เด็กหญิงสุภาพร แก้วดี นางสาวปารย์ปณิดา ชาติมนตรี แก้ไข
3 เด็กหญิงดารินทร์ แก่นงาม นางจงจิต บุญคุ้ม แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]