การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านยางเครือ กลุ่มยางชุมฯ
กิจกรรมการแข่งขันการแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงปาลิตา แก้วภักดี นางสกุลเนตร เชื้อเหิม แก้ไข
2 เด็กหญิงกฤติมา รักสิน แก้ไข
3 เด็กหญิงเปรมยุดา วงษ์มณี แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]