การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๓ กลุ่มศรีลำดวน
กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงชนาภา จันทะศรี นางเบญจพร จันทะศรี แก้ไข
2 เด็กหญิงสุวนันท์ ใยเม้า นางจินตนาเทียน เทียนขาว แก้ไข
3 เด็กหญิงฐิติมา ศรีรังศิลป์ นายณรงค์ ฤทธิ์เดช แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]