การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ กลุ่มประจิมฯ
กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายณัฐพงษ์ พันคำภา นางสาวจตุพร คุ้มครอง แก้ไข
2 เด็กหญิงสุริวิภา มาสุข นางสาวจตุพร คุ้มครอง แก้ไข
3 เด็กหญิงดอกรัก บุญเรืองศรี นางสาวจตุพร คุ้มครอง แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]