การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ กลุ่มวห.1
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ สมัครได้ไม่เกิน 2 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายธนวัฒน์ จันเทพา นายพิทักษ์ บุญมา แก้ไข
2 เด็กชายกมลทรรศน์ วงษ์ทอง นายพิทักษ์ บุญมา แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]