การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านโนนแกด กลุ่มศรีลำดวน
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ สมัครได้ไม่เกิน 2 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายศิวฤทธิ์ ธรรมศิริ นางมนัสยา พุ่มไม้ แก้ไข
2 นางสาวสุดารัตน์ พรหมประดิษฐ์ นางสาววรินทร์ธร โนนใหญ่ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]