การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ กลุ่มพระธาตุฯ
กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ทีม 6 คน) ชั้น ป.1-3 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สมัครได้ไม่เกิน 6 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงอภิญญา นามพรม นายอิทธิพล แก้ไข
2 เด็กชายสรรชัย ปะอาว แก้ไข
3 เด็กชายธนโชติ เมืองอินทร์ แก้ไข
4 เด็กชายสุระพงษ์ บุญปัญญา แก้ไข
5 เด็กชายศรัญญู บรรใดทอง แก้ไข
6 เด็กชายธนากร ธรรมพร แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]