การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหัวเหล่า กลุ่มประจิมฯ
กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ทีม 6 คน) ชั้น ป.1-3 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สมัครได้ไม่เกิน 6 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงสุนิษา ศิริยานต์ นางกัลยา คำสิงห์ แก้ไข
2 เด็กชายสันติชัย บุญจันทร์ นายสำรวย พร้อมสุข แก้ไข
3 เด็กชายเขมจิรา เสนา นางกัลยา คำสิงห์ แก้ไข
4 เด็กหญิงปลายฟ้า ปัญติยัง นายสำรวย พร้อมสุข แก้ไข
5 เด็กชายณัฐภูมิ สายเหมาะ นางกัลยา คำสิงห์ แก้ไข
6 เด็กชายณัฐวุฒิ เจริญยิ่ง นายสำรวย พร้อมสุข แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]