การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน กลุ่มยางชุมฯ
กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย (ทีม 6 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สมัครได้ไม่เกิน 6 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายชัยภัทร มณีวงษ์ นายวีระเดช จักรวรรณพร แก้ไข
2 เด็กชายเสกสรรค์ อรรคปัสสา นายวีระเดช จักรวรรณพร แก้ไข
3 เด็กชายชาญชัย แก้วคำ นายวีระเดช จักรวรรณพร แก้ไข
4 เด็กชายธีรพล มณีวงษ์ นายวีระเดช จักรวรรณพร แก้ไข
5 เด็กชายศุภวัฒน์ สมมิตร นายวีระเดช จักรวรรณพร แก้ไข
6 เด็กชายปุลวัชร แก้วอ่อน นายวีระเดช จักรวรรณพร แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]