การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ กลุ่มวห.1
กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวแคน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระศิลปวัฒนธรรมอีสาน สมัครได้ไม่เกิน 1 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายอภิสิทธิ์ เทียมสิงห์ นางสาวธัญรัศม์ นรดี แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]