การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ กลุ่มประจิมฯ
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระเรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายโสภณ เพ็ชรดี นางสาวราตรี เบิดสูง แก้ไข
2 เด็กชายอภิวัฒน์ เข็มเเก้ว นางสาวราตรี เบิดสูง แก้ไข
3 เด็กหญิงอรทัย บุญเชิญ นางสาวราตรี เบิดสูง แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]