การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม กลุ่มน้ำเกลี้ยง
กิจกรรมการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระภาษาไทย สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายธวัชชัย ศรีเสริม นางหยกลิ้ม สวนเพชร แก้ไข
2 เด็กชายจัตุพล ทิพย์รักษา นางหยกลิ้ม สวนเพชร แก้ไข
3 เด็กหญิงพัชรพร ทองสุ นางหยกลิ้ม สวนเพชร แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]