การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง กลุ่มหลวงพ่อโต
กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระภาษาไทย สมัครได้ไม่เกิน 2 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงพนิดา ศรีสังขาร นางวรพร ประทีปธนากร แก้ไข
2 เด็กหญิงอมรรัตน์ นางณิชนันทน์ สารีบุตร แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]