การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง กลุ่มหลวงพ่อโต
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายพูนทรัพย์ พันธ์สุข นายเบญจพล พิมาร แก้ไข
2 เด็กชายปวิชญา สอนบุตร นางสาวเจนจิรา เสนาโนฤทธิ์ แก้ไข
3 เด็กหญิงปิยะพร ป้องกัน นางสาววาริณี เอี่ยมสุข แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]