การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว กลุ่มศรีลำดวน
กิจกรรมการแข่งขันประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สมัครได้ไม่เกิน 2 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงธีรวัลย์ ออมชมภู นายสมาน สู่เสน แก้ไข
2 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ แสงทอง แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]