การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๓ กลุ่มศรีลำดวน
กิจกรรมการแข่งขันเพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมัครได้ไม่เกิน 5 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายประกฤษฏิ์ จันทะศรี นายณรงค์ ฤทธิ์เดช แก้ไข
2 เด็กชายชนม์ชนันทร์ ไชยจันดา แก้ไข
3 เด็กหญิงมุทิตา จำเนียร นางเบญจพร จันทะศรี แก้ไข
4 เด็กหญิงศตมนต์ แสงสกุล แก้ไข
5 เด็กหญิงสุภาภรณ์ คำเสียง แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]