การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กลุ่มทักษิณฯ
กิจกรรมการแข่งขันเพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมัครได้ไม่เกิน 5 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงชลิตา เชื้อสา นายวิชัย โสเป แก้ไข
2 เด็กชาย นายวิชัย โสเป แก้ไข
3 เด็กชาย นายวิชัย โสเป แก้ไข
4 เด็กชาย นายวิชัย โสเป แก้ไข
5 เด็กชาย นายวิชัย โสเป แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]