การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียน กลุ่ม
กิจกรรมการแข่งขัน (ชั้น )
กลุ่มสาระ สมัครได้ไม่เกิน คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]