การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านแก้ง กลุ่มยางชุมฯ
กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (หนอนวิ่งเร็ว) ชั้น ป.1-6 (ทีม 3 คน) (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระหุ่นยนต์ สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายธนนันท์ อินทะเสน นายไพชยนต์ แก้วพวง แก้ไข
2 เด็กชายสุวรรณ โครพ นายวัฒนา บุศบงก์ แก้ไข
3 เด็กชายณัฐวัตร การะเกษ นางจรรยา จักรวรรณพร แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]