สรุปผลการรับสมัครฯ แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่ม กลางกันทรารมย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รร.สมัคร จำนวน นร.
1.ปฐมวัย 8 42
2.วิทยาศาสตร์-นักบินน้อย 9 61
3.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 12 157
4.ศิลปะ - ทัศนศิลป์ 14 100
5.ศิลปะ - ดนตรี 12 106
6.ศิลปะ-นาฏศิลป์ 1 54
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 13 151
8.คอมพิวเตอร์ 4 30
9.หุ่นยนต์ 1 3
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9 118
11.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 4 46
12.เรียนร่วม - ภาษาไทย 1 12
13.เรียนร่วม - ศิลปะ 5 24
14.เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 27
15.ภาษาไทย 14 75
16.คณิตศาสตร์ 12 45
17.วิทยาศาสตร์ 6 57
18.สุขศึกษาและพลศึกษา 11 28
19.ภาษาต่างประเทศ 1 1
รวม 1137