สรุปผลการรับสมัครฯ แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่ม ทักษิณกันทรารมย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รร.สมัคร จำนวน นร.
1.ปฐมวัย 14 79
2.วิทยาศาสตร์-นักบินน้อย 12 79
3.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 15 236
4.ศิลปะ - ทัศนศิลป์ 14 121
5.ศิลปะ - ดนตรี 14 131
6.ศิลปะ-นาฏศิลป์ 4 52
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 14 218
8.คอมพิวเตอร์ 11 107
9.หุ่นยนต์ 1 24
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 14 133
11.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 6 50
12.เรียนร่วม - ภาษาไทย 4 22
13.เรียนร่วม - ศิลปะ 9 22
14.เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 28
15.ภาษาไทย 13 147
16.คณิตศาสตร์ 13 75
17.วิทยาศาสตร์ 11 76
18.สุขศึกษาและพลศึกษา 12 33
19.ภาษาต่างประเทศ - -
รวม 1633