รายชื่อเลือกสถานศึกษา สมัครเข้าแข่งขัน กลุ่ม เมืองหลวงพ่อโต
ที่ สถานศึกษา (คลิกเพื่อสมัคร) กลุ่ม รร. ประเภท รร. สมัครแล้ว(คน)
1 อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต ขยายโอกาส 288
2 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม หลวงพ่อโต 138
3 บ้านหนองแวงโพนเขวา หลวงพ่อโต ขยายโอกาส 75
4 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) หลวงพ่อโต 21
5 มหาราช ๓ หลวงพ่อโต 49
6 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต ขยายโอกาส 369
7 บ้านหนองแก้วสำโรง หลวงพ่อโต 97
8 บ้านหนองเข็งเหล่าแค หลวงพ่อโต 44
9 บ้านโนนอีปังโพนวัว หลวงพ่อโต 48
10 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม หลวงพ่อโต 10
11 บ้านดอนสั้น หลวงพ่อโต 23
รวมกลุ่ม เมืองหลวงพ่อโต 1162