รายชื่อเลือกสถานศึกษา สมัครเข้าแข่งขัน กลุ่ม เทศบาล
ที่ สถานศึกษา (คลิกเพื่อสมัคร) กลุ่ม รร. ประเภท รร. สมัครแล้ว(คน)
1 เทศบาล ๗ หนองตะมะพันทาฯ เทศบาล -
2 เทศบาล ๑ วัดเจียงอี เทศบาล 3
3 เทศบาล ๒ รัชมังคลานุสรณ์ เทศบาล -
รวมกลุ่ม เทศบาล 3