รายชื่อเลือกสถานศึกษา สมัครเข้าแข่งขัน กลุ่ม เอกชน
ที่ สถานศึกษา (คลิกเพื่อสมัคร) กลุ่ม รร. ประเภท รร. สมัครแล้ว(คน)
1 มารดาทรงธรรม เอกชน เอกชน/อปท. 158
2 อนุบาลนครศึกษา เอกชน เอกชน/อปท. 6
3 มัธยมจุลมณีศรีสะเกษ เอกชน เอกชน/อปท. -
4 วัลลภราษฎร์บำรุง เอกชน เอกชน/อปท. 21
5 อนุบาลน้ำเพชร เอกชน เอกชน/อปท. 122
6 มารีวิทยา เอกชน เอกชน/อปท. 214
7 รวมสินวิทยา เอกชน เอกชน/อปท. 178
8 วัดหลวงวิทยา เอกชน เอกชน/อปท. 83
9 วัดมหาพุทธาราม เอกชน เอกชน/อปท. 37
10 มานิตวิทยาคม เอกชน เอกชน/อปท. 7
11 วัดม่วงเปสิทธิวิทยา เอกชน เอกชน/อปท. 51
รวมกลุ่ม เอกชน 877