สรุปการรับสมัคร แยกรายกลุ่มโรงเรียน
ที่กลุ่มโรงเรียน ยอดสมัคร ดูกิจกรรม เข้าระบบ หมายเหตุ
1 กลางกันทรารมย์ 1137 รายละเอียด รายงานผล ปิดรับสมัคร
2 ทักษิณกันทรารมย์ 1633 รายละเอียด รายงานผล ปิดรับสมัคร
3 น้ำเกลี้ยง 2403 รายละเอียด รายงานผล ปิดรับสมัคร
4 บูรพาโนนคูณ 1279 รายละเอียด รายงานผล ปิดรับสมัคร
5 ประจิมโนนคูณ 1431 รายละเอียด รายงานผล ปิดรับสมัคร
6 พยุห์ 1883 รายละเอียด รายงานผล ปิดรับสมัคร
7 ฟากมูลกันทรารมย์ 2409 รายละเอียด รายงานผล ปิดรับสมัคร
8 มิตรภาพกันทรารมย์ 993 รายละเอียด รายงานผล ปิดรับสมัคร
9 ยางชุมน้อย 1738 รายละเอียด รายงานผล ปิดรับสมัคร
10 วังหิน ๑ 1427 รายละเอียด รายงานผล ปิดรับสมัคร
11 วังหิน ๒ 1286 รายละเอียด รายงานผล ปิดรับสมัคร
12 เทศบาล 3 รายละเอียด รายงานผล ปิดรับสมัคร
13 เมืองพระธาตุเรืองรอง 1011 รายละเอียด รายงานผล ปิดรับสมัคร
14 เมืองศรีลำดวน 1362 รายละเอียด รายงานผล ปิดรับสมัคร
15 เมืองสวนสมเด็จ 1543 รายละเอียด รายงานผล ปิดรับสมัคร
16 เมืองหลวงพ่อโต 1162 รายละเอียด รายงานผล ปิดรับสมัคร
17 เอกชน 877 รายละเอียด รายงานผล ปิดรับสมัคร
รวม 23577