สรุปตัวแทน CEO แข่งขันระดับ สพป.สูงสุด 10 ลำดับแรก
ที่ โรงเรียน กลุ่ม ตัวแทน
1 อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. 126
2 อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ 126
3 อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต 113
4 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ 111
5 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ 106
6 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต 104
7 บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ 92
8 บ้านดูนสิม (อสพป.๘) มิตรภาพ 89
9 บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ 89
10 บ้านโนนดู่ วห.2 88
<< ดูตัวแทนทุก รร. >> << เข้าระบบรายงานผล >>