การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านดอนสั้น กลุ่ม หลวงพ่อโต
กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ชั้น ป.4-ป.6 (ทีม 2 คน) (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-นักบินน้อย สมัครได้ไม่เกิน 2 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายไกรวิญ์ โพธิ์ขาว นายยศพัทธ์ สมบัล แก้ไข
2 เด็กชายกฤษฎา สีเขียว นางจิตรลดา วิชัยกุล แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]