การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแวง กลุ่ม บูรพาฯ
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ สมัครได้ไม่เกิน 2 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายวรวุฒิ ประริเวสูง นายนิรัตน์ ศรีพันธ์ แก้ไข
2 เด็กชายกิตติศักดิ์ ราษี นายสมพงษ์ วรรณเวช แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]