การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน กลุ่ม ยางชุมฯ
กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ม.1-3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระภาษาไทย สมัครได้ไม่เกิน 1 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงน้ำเงินมา ประวิง นางสาวปารย์ปณิดา ชาติมนตรี แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]