การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ กลุ่ม ประจิมฯ
กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระภาษาไทย สมัครได้ไม่เกิน 1 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงสุวิมล แสนพล นายศุภณัฐชัย ใสเนตร แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]