การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว กลุ่ม บูรพาฯ
กิจกรรมการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระภาษาไทย สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงภัคจิรา ลาพรมมา นางทิพวรรณ พงษ์จันโอ แก้ไข
2 เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุตรน้อย นางทิพวรรณ พงษ์จันโอ แก้ไข
3 เด็กหญิงวรัญธร วงศ์ใหญ่ นางทิพวรรณ พงษ์จันโอ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]