"; ?>
เกณฑ์แข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ๒๕๖๑
ปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ พลศึกษาฯ หุ่นยนต์ ทัศนศิลป์ ดนตรี
นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ ต่างประเทศ พัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ นักบินน้อย คอมพิวเตอร์ ศิลปะอีสาน