สรุปตัวแทน CEO 20 ลำดับแรก << ทุก รร. >>
ที่ โรงเรียน กลุ่ม ตัวแทน
1 อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต 127
2 มารีวิทยา เอกชน 117
3 อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ 109
4 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาค บูรพาฯ 96
5 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำร ฟากมูลฯ 91
6 บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง 87
7 อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. 83
8 ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน 82
9 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุร ยางชุมฯ 70
10 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาค ฟากมูลฯ 68
11 บ้านตำแยหนองเม็ก พยุห์ 61
12 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต 59
13 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกิ วห.1 58
14 บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำร สวนสมเด็จ 56
15 บ้านหนองแวงวิทยา บูรพาฯ 52
16 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังส ทักษิณฯ 52
17 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ กลาง กร. 51
18 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อิ พยุห์ 51
19 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ 49
20 บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ 49
<< ดูเหรียญรางวัล ทุก รร. >>