สรุปตัวแทน CEO 20 ลำดับแรก << ทุก รร. >>
ที่ โรงเรียน กลุ่ม ตัวแทน
1 อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต 119
2 มารีวิทยา เอกชน 111
3 อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ 110
4 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคา บูรพาฯ 89
5 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุ ฟากมูลฯ 88
6 บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง 87
7 ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน 82
8 อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. 80
9 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุ ยางชุมฯ 70
10 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม ฟากมูลฯ 63
11 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต 59
12 บ้านตำแยหนองเม็ก พยุห์ 59
13 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกิน วห.1 57
14 บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำร สวนสมเด็จ 56
15 บ้านหนองแวงวิทยา บูรพาฯ 52
16 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำ กลาง กร. 51
17 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ 49
18 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อิน พยุห์ 49
19 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ 49
20 บ้านสว่าง วห.1 47
<< ดูเหรียญรางวัล ทุก รร. >>