"; ?>
สพป.ศก.๑ รายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ธ.ค.๕๔ ณ ม.ราชภัฏมหาสารคาม ดังนี้

<< แสดงสรุปเหรียญทุก สพป.>>สรุปเหรียญ สพม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2554

<< แสดงสรุปเหรียญทุก สพม.>>


ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ << www.esan61.net >>
ขอให้โรงเรียน/สพป./ศษ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและครูผู้ควบคุม
ในวันที่ 5-6 ม.ค.55 ให้ถูกต้อง หลังจากนั้น จ.มหาสารคามจะดำเนินการ ดังนี้
1.ประกาศผลอย่างเป็นทางการ (รายชื่อ นร.ตามลำดับการแข่งขัน อ้างอิงเลขที่เกียรติบัตร)
2.ประกาศผล รร.ที่เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันระดับชาติ (ลำดับที่ 1-3)
3.พิมพ์เกียรติบัตรเพื่อจัดส่งไปยัง สพป. ที่สังกัดเพื่อจัดส่งให้โรงเรียน หลังจากประกาศผลแล้ว
4.หลังจากนั้นโรงเรียน/นักเรียน/ครู สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้เองผ่านหน้าระบบ
(หากตรวจสอบแล้วที่เมนู "ชื่อผู้เข้าแข่งขัน" ตาม http://reg.esanfair2554.com/ รายชื่อโรงเรียน/ครูผู้ควบคุม/นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ผิดพลาด
กรุณาแจ้งที่เบอร์ Fax : 043-712225 กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.มค.1)