"; ?>
สพป.ศก.๑ รายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธ.ค.๕๖ ณ จ.นครพนม-มุกดาหาร
ดังนี้


<< แสดงสรุปเหรียญทุก สพป.>>