ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61 จ.มหาสารคาม เรียงตามจำนวนเหรียญรางวัล
ลำดับ โรงเรียน คะแนน 1 2 3 ตัวแทน สพป.