ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61 จ.มหาสารคาม เรียงตามจำนวนเหรียญรางวัล
ลำดับ โรงเรียน คะแนน 1 2 3 ตัวแทน สพป.
1 อนุบาลศรีสะเกษ 28 11 6 112 3 6 9 ศรีสะเกษ 1
2 อนุบาลขอนแก่น 23 5 4 83 1 1 ขอนแก่น 1
3 อนุบาลร้อยเอ็ด 24 4 1 81 2 2 ร้อยเอ็ด 1
4 อนุบาลนครราชสีมา 25 2 1 80 4 3 1 8 นครราชสีมา 1
5 อนุบาลสุรินทร์ 24 1 3 77 2 2 สุรินทร์ 1
6 อนุบาลหนองคาย 17 7 2 67 - หนองคาย 1
7 อนุบาลยโสธร 19 1 1 60 1 1 2 4 ยโสธร 1
8 อนุบาลมหาสารคาม 17 4 1 60 3 6 9 มหาสารคาม 1
9 อนุบาลอุบลราชธานี 14 5 1 53 2 1 3 อุบลราชธานี 1
10 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 15 3 0 51 1 1 บุรีรัมย์ 3
11 อนุบาลชัยภูมิ 14 2 2 48 - ชัยภูมิ 1
12 อนุบาลอุดรธานี 10 5 6 46 1 2 3 อุดรธานี 1
13 อนุบาลวัดพระโต 12 3 2 44 1 1 2 ศรีสะเกษ 1
14 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 10 5 4 44 - ศรีสะเกษ 2
15 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 10 5 2 42 1 1 ศรีสะเกษ 4
16 อนุบาลนครพนม 10 2 0 34 1 1 2 นครพนม 1
17 อนุบาลบุรีรัมย์ 9 3 0 33 2 2 บุรีรัมย์ 1
18 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 8 4 0 32 - หนองคาย 2
19 อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) 8 3 1 31 - บุรีรัมย์ 4
20 อนุบาลขุนหาญ (สิ) 9 1 0 29 1 2 1 4 ศรีสะเกษ 4
21 อนุบาลศรีธาตุ 7 3 1 28 2 2 อุดรธานี 2
22 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 8 1 1 27 1 1 นครราชสีมา 7
23 อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 7 2 1 26 - บุรีรัมย์ 2
24 อนุบาลภูเวียง 6 3 2 26 1 1 ขอนแก่น 5
25 อนุบาลอำนาจเจริญ 6 2 4 26 2 2 อำนาจเจริญ
26 อนุบาลลำปลายมาศ 6 3 0 24 1 1 2 บุรีรัมย์ 1
27 อนุบาลศรีประชานุกูล 6 2 1 23 - ศรีสะเกษ 3
28 อนุบาลเจริญศิลป์ 6 2 0 22 1 1 2 สกลนคร 2
29 อนุบาลสุวรรณเทน 7 0 0 21 1 1 สกลนคร 2
30 อนุบาลโนนคูณ 5 1 3 20 1 1 2 ศรีสะเกษ 1
31 อนุบาลปะคำ 6 0 1 19 1 1 บุรีรัมย์ 3
32 อนุบาลห้วยทับทัน 6 0 0 18 - ศรีสะเกษ 2
33 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 6 0 0 18 1 1 มหาสารคาม 2
34 อนุบาลวังสามหมอ 5 1 1 18 - อุดรธานี 2
35 อนุบาลหนองควาย 4 3 0 18 - หนองคาย 2
36 อนุบาลเซกา 5 1 0 17 1 1 หนองคาย 3
37 อนุบาลมุกดาหาร 5 1 0 17 - มุกดาหาร
38 อนุบาลดารณีท่าบ่อ 4 2 0 16 - หนองคาย 1
39 อนุบาลกาฬสินธุ์ 4 1 2 16 - กาฬสินธุ์ 1
40 อนุบาลเทพสถิต 5 0 0 15 1 1 ชัยภูมิ 3
41 อนุบาลกันทรารมย์ 5 0 0 15 - ศรีสะเกษ 1
42 อนุบาลบ้านด่าน 4 1 1 15 - บุรีรัมย์ 1
43 อนุบาลไพศาลวิทย์ 4 1 0 14 1 1 ขอนแก่น 3
44 อนุบาลจุรีพันธ์ 4 1 0 14 1 1 2 นครราชสีมา 4
45 อนุบาลบ้านผือ 4 1 0 14 1 1 อุดรธานี 4
46 อนุบาลพรเจริญ 4 0 2 14 1 1 หนองคาย 3
47 อนุบาลเลิงนกทา 3 2 1 14 - ยโสธร 2
48 อนุบาลชำนิ 3 2 0 13 - บุรีรัมย์ 1
49 อนุบาลหนองหงส์ 3 2 0 13 1 1 2 บุรีรัมย์ 3
50 อนุบาลอัจฉรา 4 0 0 12 1 1 นครราชสีมา 4
51 อนุบาลน้องหญิง 3 1 1 12 - อุบลราชธานี 2
52 อนุบาลโซ่พิสัย 3 1 1 12 - หนองคาย 3
53 อนุบาลชุลีพร 3 1 1 12 1 1 กาฬสินธุ์ 2
54 อนุบาลกันทรวิชัย 3 1 1 12 - มหาสารคาม 1
55 อนุบาลเอี่ยมสุข 3 1 0 11 - มหาสารคาม 2
56 อนุบาลหนองหานวิทยายน 3 1 0 11 - อุดรธานี 3
57 อนุบาลขามสะแกแสง 3 1 0 11 - นครราชสีมา 5
58 อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 3 1 0 11 1 1 อุดรธานี 4
59 อนุบาลหนองบัวลำภู 3 1 0 11 - หนองบัวลำภู 1
60 อนุบาลเมืองเสลภูมิ 3 1 0 11 - ร้อยเอ็ด 3
61 อนุบาลชุมพวงวิทยา 3 1 0 11 1 1 นครราชสีมา 7
62 อนุบาลเพ็ญประชานุกูล 2 2 1 11 - อุดรธานี 1
63 อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) 1 3 2 11 - ยโสธร 1
64 อนุบาลพรประดิษฐ์ 3 0 1 10 - กาฬสินธุ์ 2
65 อนุบาลชุมแพ 3 0 1 10 1 1 ขอนแก่น 5
66 อนุบาลโพนทอง 2 2 0 10 - ร้อยเอ็ด 3
67 อนุบาลสกุลจิตร 3 0 0 9 - นครราชสีมา 3
68 อนุบาลดงเมืองน้อย 3 0 0 9 - มหาสารคาม 2
69 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 3 0 0 9 - ศรีสะเกษ 1
70 อนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 3 0 0 9 - หนองคาย 3
71 อนุบาลโนนสุวรรณ 3 0 0 9 - บุรีรัมย์ 3
72 อนุบาลบ้านกรวด 2 1 1 9 - บุรีรัมย์ 2
73 อนุบาลเลย 2 1 0 8 - เลย 1
74 อนุบาลหนองวัวซอ 2 1 0 8 - อุดรธานี 1
75 อนุบาลศรีวิไล 2 1 0 8 - หนองคาย 3
76 อนุบาลหนองแสง 2 1 0 8 - อุดรธานี 2
77 อนุบาลชุมพลบุรี 2 1 0 8 - สุรินทร์ 2
78 อนุบาลห้วยราช 0 4 0 8 - บุรีรัมย์ 2
79 อนุบาลสุวรรณคูหา 2 0 1 7 - หนองบัวลำภู 2
80 อนุบาลพยุห์ 2 0 1 7 - ศรีสะเกษ 1
81 อนุบาลอุบลรัตน์ 1 1 2 7 - ขอนแก่น 4
82 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1 2 0 7 - บุรีรัมย์ 4
83 อนุบาลไชยวาน 1 2 0 7 - อุดรธานี 3
84 อนุบาลธีรา 2 0 0 6 - บุรีรัมย์ 1
85 อนุบาลกุมภวาปี 2 0 0 6 - อุดรธานี 2
86 อนุบาลสว่างแดนดิน 2 0 0 6 - สกลนคร 2
87 อนุบาลภูสิงห์ 2 0 0 6 - ศรีสะเกษ 3
88 อนุบาลรัตนบุรี 2 0 0 6 1 1 สุรินทร์ 2
89 อนุบาลภัทรมน 2 0 0 6 - หนองคาย 2
90 อนุบาลราษีไศล 2 0 0 6 - ศรีสะเกษ 2
91 อนุบาลโนนสะอาด 2 0 0 6 1 1 อุดรธานี 2
92 อนุบาลแคนดง 2 0 0 6 - บุรีรัมย์ 4
93 อนุบาลโนนดินแดง 2 0 0 6 - บุรีรัมย์ 3
94 อนุบาลกระสัง 2 0 0 6 - บุรีรัมย์ 2
95 อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย 2 0 0 6 - นครราชสีมา 2
96 อนุบาลภูพาน 2 0 0 6 - สกลนคร 1
97 อนุบาลทองอุ่น 1 1 1 6 - สุรินทร์ 2
98 อนุบาลบ้านคอกช้าง 0 3 0 6 - หนองคาย 1
99 อนุบาลศรีสุทโธ 1 1 0 5 - อุดรธานี 3
100 อนุบาลหนองกี่ 1 1 0 5 - บุรีรัมย์ 3
101 อนุบาลปทุมราชวงศา 1 1 0 5 - อำนาจเจริญ
102 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 1 1 0 5 - อุดรธานี 2
103 อนุบาลบ้านเขว้า 1 0 2 5 - ชัยภูมิ 1
104 อนุบาลภวิกา 1 1 0 5 - สกลนคร 1
105 อนุบาลบ้านก้องวิทยา 0 2 1 5 - อุดรธานี 4
106 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ 1 0 1 4 - บุรีรัมย์ 3
107 อนุบาลสุดา 1 0 1 4 - หนองบัวลำภู 1
108 อนุบาลธษพลศึกษา 1 0 1 4 - กาฬสินธุ์ 2
109 อนุบาลพูนสวัสดิ์ 1 0 0 3 - ขอนแก่น 4
110 อนุบาลพรรณานิคม 1 0 0 3 - สกลนคร 2
111 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 1 0 0 3 - ศรีสะเกษ 2
112 อนุบาลดอนไผ่ 1 0 0 3 - หนองคาย 1
113 อนุบาลแกดำ 1 0 0 3 - มหาสารคาม 1
114 อนุบาลศีขรภูมิ 1 0 0 3 - สุรินทร์ 1
115 อนุบาลโพนนาแก้ว 1 0 0 3 - สกลนคร 1
116 อนุบาลตั้งใจ 1 0 0 3 - ขอนแก่น 1
117 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 0 0 3 - ศรีสะเกษ 1
118 อนุบาลสายสัมพันธ์ 1 0 0 3 - บุรีรัมย์ 4
119 อนุบาลพรวิรุฬห์ 1 0 0 3 - กาฬสินธุ์ 2
120 อนุบาลบุ่งคล้า 1 0 0 3 - หนองคาย 3
121 อนุบาลเมืองเมยวดี 1 0 0 3 - ร้อยเอ็ด 3
122 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 0 0 3 - บุรีรัมย์ 2
123 อนุบาลกิติยา 1 0 0 3 - มหาสารคาม 1
124 อนุบาลทองสตา 1 0 0 3 - ร้อยเอ็ด 3
125 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 1 0 0 3 - หนองคาย 3
126 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 0 0 3 - อำนาจเจริญ
127 อนุบาลสุรีย์พร 1 0 0 3 - ขอนแก่น 3
128 อนุบาลภัทรวรรณ 1 0 0 3 - สกลนคร 2
129 อนุบาลค้อวัง 1 0 0 3 - ยโสธร 1
130 อนุบาลปรางค์กู่ 1 0 0 3 - ศรีสะเกษ 3
131 อนุบาลวาริชภูมิ 1 0 0 3 - สกลนคร 2
132 อนุบาลไพรบึง 1 0 0 3 - ศรีสะเกษ 3
133 อนุบาลเธียรวนนท์ 1 0 0 3 - หนองคาย 2
134 อนุบาลศรีรัตนะ 1 0 0 3 - ศรีสะเกษ 4
135 อนุบาลชื่นชม 1 0 0 3 - มหาสารคาม 3
136 อนุบาลมัญจาคริสเตียน 1 0 0 3 - ขอนแก่น 2
137 อนุบาลปากคาด 0 1 0 2 - หนองคาย 3
138 อนุบาลสังคม 0 1 0 2 - หนองคาย 1
139 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 0 1 0 2 - บุรีรัมย์ 4
140 อนุบาลกู่แก้ว 0 1 0 2 - อุดรธานี 3
141 อนุบาลศักดิ์ปทุม 0 1 0 2 - ชัยภูมิ 1
142 อนุบาลวาปีปทุม 0 1 0 2 - มหาสารคาม 2
143 อนุบาลวรวิมล 0 1 0 2 - ขอนแก่น 5
144 อนุบาลสาริกา 0 1 0 2 - หนองคาย 1
145 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 0 1 0 2 - บุรีรัมย์ 3
146 อนุบาลเต่างอย 0 1 0 2 - สกลนคร 1
147 อนุบาลเขาสวนกวาง 0 0 1 1 - ขอนแก่น 4
148 อนุบาลบ้านเด็ก 0 0 1 1 - อุบลราชธานี 1