ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังนี้