สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. กาญจนบุรี เขต 1
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-การงานฯ 84.00 วัดอินทาราม โกวิทอินทราทร  
ทอง สวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 85.00 วัดขุนไทยธาราราม  
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเห็น กศ.พิเศษ-ไทย 87.00 ลุ่มโป่งเสี้ยว  
ทอง นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ กศ.พิเศษ-ไทย 85.33 บ้านห้วยตลุง ชนะเลิศ
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ศิลปะ 88.30 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกาย กศ.พิเศษ-ศิลปะ 87.33 วัดทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้าวิทยา  
ทอง การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 81.00 บ้านดงเสลา  
ทอง การจัดการค่ายพักแรม (ทีม 8 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน 85.78 บ้านห้วยน้ำขาว  
ทอง เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย 80.00 วีรศิลป์ รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ 91.67 อนุบาลกาญจนบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1
เงิน พูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ต่างประเทศ 78.00 ยู่เฉียวเซียะเสี้ยว  
ทองแดง หนังสือเล่มเล็ก(ทีม 3 คน) ชั้น ม. 1-3 พัฒนาผู้เรียน 63.00 บ้านนาสวน