สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. กำแพงเพชร เขต 1
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกาย กศ.พิเศษ-ศิลปะ 94.60 บ้านบ่อแก้ว รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 86.00 บ้านพรานกระต่าย  
ทอง ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 84.00 บ้านเทพนคร  
ทอง ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 83.33 อนุบาลไทรงาม  
ทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ 83.00 บ้านบ่อแก้ว  
ทอง ระนาดเอก (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 80.00 บ้านสุวรรณภูมิ  
ทอง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 86.67 เทศบาลลานกระบือ รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ 82.40 วัฒนศิริวิทยา  
ทอง มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ 90.67 บ้านหนองหลวง  
เงิน ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 72.00 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)  
เงิน แอโรบิก (ทีม 15 คน) ชั้น ม.1-3 สุขศึกษาฯ 78.00 บ้านบึงมาลย์  
ทองแดง อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 คณิตศาสตร์ 60.00 สาธิต  
ทองแดง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 พัฒนาผู้เรียน 69.33 วัดคูยาง  
ทองแดง ขับขานประสานเสียง (ทีมไม่เกิน 40 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 68.70 บ้านดงซ่อม  
ทองแดง หุ่นยนต์อัตโนมัติ (กู้ภัย) ชั้น ม.1-3 (ทีม 3 คน) หุ่นยนต์ 67.00 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)  
เข้าร่วม เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ชั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย 46.00 บ้านประดาเจ็ดรัง